Caribische ouderen verhongeren onder Nederlandse vlag

Gepubliceerd op 8 oktober 2019 om 10:36

Ouderen in Caribisch Nederland slaan maaltijden over door armoede. Veel ouderen op Bonaire leiden een mensonwaardig bestaan, constateerde de

Nationale Ombudsman nos.nl/artikel/2301204-honderden-ouderen-in-caribisch-nederland-hebben-nauwelijks-te-eten.html vorige maand. 65-plussers moeten rondkomen van een veel te laag AOW, terwijl de kosten van het levensonderhoud alleen maar oplopen. Vandaag praat de Tweede Kamer over deze kwestie tijdens de begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties.

Mevrouw Romana Boezem (87) is een van de 2500 ouderen op Bonaire die met zo'n laag AOV (de Caribische variant van de Nederlandse AOW) moet zien rond te komen. Dat lukt niet. Om extra inkomen te hebben, breidt ze wollen mutsjes voor vier euro per stuk. Maar verkopen lukt niet zo, want ze is slecht ter been.

NOS correspondent Dick Drayer ging langs bij mevrouw Boezem op Bonaire:

Met een deel van de herstelbetalingen zouden veel van deze ouderen geholpen kunnen worden.

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, heeft toegezegd de pensioenen stapsgewijs te zullen verhogen. Het richtbedrag voor een alleenstaande, die nu nog 586 euro krijgt is vastgesteld op ongeveer 864 euro per maand op Bonaire. Volgens het onderzoeksbureau nog steeds te laag, maar het kabinet wil dat Bonaire en de private sector ook wat doen: de kosten van levensonderhoud moeten omlaag.

Bonaire heeft weinig vertrouwen in een spoedige oplossing van de armoedeproblematiek. Tien jaar nadat het eiland uit de Nederlandse Antillen stapte en onder direct Haags gezag kwam is armoede nog steeds een groot probleem. Terwijl de meeste inwoners hadden gehoopt op een voortvarende Nederlandse overheid. Van Ark snapt de gevoeligheden in dit debat, maar benadrukt dat alle partijen een duit in het zakje moeten doen: "Den Haag kan het niet alleen."


 »